Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Zasady dotyczące zwrotów

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty towarów są przyjmowane pod adresem:
RR Customs, ul. Ściegiennego 276, 25-116 Kielce
czynne: poniedziałek-piątek (8:00-16:00)
tel: +48 508-144-377
email: office@rrcustoms.com

Pobierz formularz reklamacyjny RRC

Zwroty:

  • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  • Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:
  • towary są kompletne
  • towary są w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu
  • towary są zwrócone w stanie niezmienionym

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:
RR Customs, ul. Ściegiennego 276, 25-116 Kielce
czynne: poniedziałek-piątek (8:00-16:00)
tel: +48 508 144 377
z dopiskiem: "Zwrot towaru"
Towar możesz też zwrócić osobiście w powyższym punkcie. Zawsze pamiętaj o dołączeniu dowodu zakupu oraz oświadczenie odstąpienia od umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
WAŻNE:
Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Równowartość towaru i kosztów zwrotu wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.
Reklamacje:
Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, masz prawo do skorzystania z uprawnień określonych w gwarancji produktu. Możesz również złożyć reklamację w sklepie z tytułu rękojmi. W przypadku stwierdzenia wady towaru przysługuje Ci uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.
W takim przypadku wadliwy towar prosimy odesłać na adres:
RR Customs, ul. Ściegiennego 276, 25-116 Kielce
czynne: poniedziałek-piątek (9:00-17:00)
tel: +48 508 144 377
z dopiskiem: "Reklamacja towaru"
lub pozostawić osobiście w powyższym punkcie, wraz z otrzymanym dowodem zakupu oraz opisem reklamacji.
Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.
W przypadku uznania reklamacji, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.
Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, możesz wybrać między naprawą towaru, wymianą towaru na wolny od wad, obniżeniem ceny towaru lub odstąpieniem od umowy sprzedaży.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrócimy Ci równowartość ceny towaru.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.
WAŻNE:
Masz prawo sprawdzić stan paczki w obecności kuriera.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody. W przypadku wykrycia szkody niewidocznej z zewnątrz, możesz w ciągu 7 dni zgłosić sytuację firmie przewozowej lub sprzedawcy. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
Gwarancje:
Gwarancja - to tryb reklamacji oferowany przez producentów i dystrybutorów. W ramach gwarancji reklamowany towar podlega naprawie przez autoryzowany serwis.
Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie wraz z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji. Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury lub paragonu) do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu.
Rękojmia za wady fizyczne:
Ten tryb reklamacji przewidziany jest dla osób fizycznych jak i dokonujących zakupu w celu związanym z prowadzoną przez nich działalnością zawodową lub gospodarczą. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.
Zwrot pieniędzy:
W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujący sposób:
jeśli zamówienie opłacono kartą - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty
jeśli zamówienie opłacono przelewem elektronicznym - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew
jeśli zamówienie opłacono systemem PayU - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto PayU
w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta e-mailem na podstawie zapytania złożonego przez nasz sklep.

pixel